logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
0.74%
6 lượt
01
0.86%
7 lượt
02
0.99%
8 lượt
03
0.99%
8 lượt
04
1.23%
10 lượt
05
1.36%
11 lượt
06
0.62%
5 lượt
07
0.74%
6 lượt
08
1.11%
9 lượt
09
1.23%
10 lượt
10
1.23%
10 lượt
11
1.11%
9 lượt
12
0.99%
8 lượt
13
0.86%
7 lượt
14
0.49%
4 lượt
15
0.25%
2 lượt
16
1.11%
9 lượt
17
1.23%
10 lượt
18
0.99%
8 lượt
19
0.62%
5 lượt
20
1.36%
11 lượt
21
0.62%
5 lượt
22
1.23%
10 lượt
23
1.48%
12 lượt
24
0.37%
3 lượt
25
0.62%
5 lượt
26
1.85%
15 lượt
27
0.49%
4 lượt
28
0.62%
5 lượt
29
0.86%
7 lượt
30
0.99%
8 lượt
31
0.49%
4 lượt
32
0.99%
8 lượt
33
1.36%
11 lượt
34
1.36%
11 lượt
35
0.86%
7 lượt
36
0.62%
5 lượt
37
0.99%
8 lượt
38
1.11%
9 lượt
39
1.36%
11 lượt
40
0.74%
6 lượt
41
1.11%
9 lượt
42
0.86%
7 lượt
43
0.99%
8 lượt
44
1.60%
13 lượt
45
0.99%
8 lượt
46
1.85%
15 lượt
47
0.99%
8 lượt
48
0.86%
7 lượt
49
1.36%
11 lượt
50
0.99%
8 lượt
51
0.37%
3 lượt
52
1.11%
9 lượt
53
0.62%
5 lượt
54
0.74%
6 lượt
55
0.99%
8 lượt
56
2.10%
17 lượt
57
1.23%
10 lượt
58
1.36%
11 lượt
59
0.86%
7 lượt
60
1.36%
11 lượt
61
0.86%
7 lượt
62
0.74%
6 lượt
63
1.36%
11 lượt
64
0.99%
8 lượt
65
0.74%
6 lượt
66
0.86%
7 lượt
67
0.62%
5 lượt
68
0.99%
8 lượt
69
0.99%
8 lượt
70
0.99%
8 lượt
71
0.62%
5 lượt
72
1.11%
9 lượt
73
1.23%
10 lượt
74
1.85%
15 lượt
75
0.86%
7 lượt
76
0.37%
3 lượt
77
0.99%
8 lượt
78
1.23%
10 lượt
79
1.23%
10 lượt
80
0.37%
3 lượt
81
1.11%
9 lượt
82
0.37%
3 lượt
83
0.99%
8 lượt
84
0.86%
7 lượt
85
1.73%
14 lượt
86
0.99%
8 lượt
87
0.74%
6 lượt
88
0.86%
7 lượt
89
1.23%
10 lượt
90
0.74%
6 lượt
91
1.11%
9 lượt
92
1.60%
13 lượt
93
0.62%
5 lượt
94
0.99%
8 lượt
95
1.36%
11 lượt
96
1.23%
10 lượt
97
1.48%
12 lượt
98
0.62%
5 lượt
99
0.86%
7 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary