logo

Xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 – SXMN Thu 3

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 32 87 36
G.7 472 857 391
G.6 7712 2376 8559 6392 8476 6415 3498 4372 1002
G.5 8076 8740 0834
G.4 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829
G.3 61080 47571 12493 72374 98365 66108
G.2 83540 67958 75143
G.1 47169 37986 51119
G.ĐB 479410 414948 043286
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 28/03/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 09
1 12 ,17 ,10 ,10
2 23 ,26
3 32
4 40
5 59
6 66 ,69
7 72 ,76 ,76 ,71
8 80 ,80
9
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 07
1 15 ,14
2
3
4 40 ,49 ,44 ,42 ,48
5 57 ,54 ,58
6
7 76 ,72 ,74
8 87 ,86
9 92 ,93
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 02 ,08
1 19
2 29 ,29
3 36 ,34 ,33 ,33
4 45 ,43
5
6 63 ,65
7 72
8 80 ,86
9 91 ,98
Quảng cáo
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 64 07 61
G.7 053 591 396
G.6 4034 2550 9859 5385 5583 5418 9728 3927 1939
G.5 5080 6888 5993
G.4 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692
G.3 40081 05073 18230 52658 61406 62448
G.2 75084 89012 57116
G.1 71150 18479 00642
G.ĐB 319157 944318 672113
Lô tô miền Nam 21/03/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0
1 16
2
3 34 ,36 ,32
4
5 53 ,50 ,59 ,50 ,57
6 64 ,68
7 72 ,72 ,73
8 80 ,82 ,81 ,84
9
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 07
1 18 ,18 ,12 ,18
2
3 30
4 44
5 54 ,58
6 67
7 75 ,79
8 85 ,83 ,88 ,84
9 91 ,91
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 06
1 16 ,13
2 28 ,27
3 39
4 47 ,48 ,42
5 50
6 61 ,68
7
8 87 ,80
9 96 ,93 ,99 ,92
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 04 87 45
G.7 426 138 101
G.6 4725 5299 6967 4601 6327 8160 8281 0096 3716
G.5 1025 3348 3409
G.4 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899
G.3 88340 73986 48944 46076 54132 42518
G.2 00921 77616 09343
G.1 74843 86853 64761
G.ĐB 055329 463526 486741
Lô tô miền Nam 14/03/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 04
1
2 26 ,25 ,25 ,21 ,29
3
4 46 ,40 ,43
5
6 67 ,66 ,61 ,65
7
8 82 ,86
9 99 ,96 ,91
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 01
1 16
2 27 ,26
3 38 ,35 ,37 ,36
4 48 ,40 ,44
5 53
6 60 ,63 ,68
7 75 ,76
8 87
9
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 01 ,09
1 16 ,18
2
3 39 ,32 ,32
4 45 ,43 ,41
5 50 ,56
6 61
7
8 81 ,88
9 96 ,96 ,99
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 52 12 77
G.7 581 654 027
G.6 4737 7178 0362 7987 7661 1490 5676 0874 8566
G.5 1726 4268 3908
G.4 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270
G.3 91594 47084 84295 87431 75509 61493
G.2 13853 08922 97593
G.1 46705 03031 49570
G.ĐB 445705 271892 953408
Lô tô miền Nam 07/03/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 05 ,05
1
2 26 ,22
3 37 ,35
4 47
5 52 ,55 ,50 ,53
6 62 ,67
7 78
8 81 ,84
9 95 ,94
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0
1 12 ,15
2 22
3 32 ,31 ,31
4 42
5 54
6 61 ,68 ,66 ,69
7 71
8 87 ,86
9 90 ,95 ,92
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 08 ,04 ,09 ,08
1 17
2 27
3 33
4
5
6 66
7 77 ,76 ,74 ,70 ,70
8 85 ,80 ,82
9 93 ,93
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 16 58 14
G.7 276 414 656
G.6 1974 3254 8354 4676 8542 0254 4409 8691 0953
G.5 9361 1705 4694
G.4 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434
G.3 52286 00548 89314 16511 55590 14423
G.2 87863 97828 56588
G.1 12850 20998 40885
G.ĐB 803738 957411 514645
Lô tô miền Nam 28/02/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 09
1 16
2 20
3 34 ,30 ,38
4 46 ,48
5 54 ,54 ,50 ,50
6 61 ,68 ,63
7 76 ,74
8 86
9
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 05 ,01 ,09
1 14 ,14 ,11 ,11
2 28 ,25 ,28
3 36
4 42 ,46
5 58 ,54
6
7 76 ,72
8
9 98
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 09
1 14
2 24 ,21 ,23
3 35 ,32 ,34
4 45
5 56 ,53 ,53
6
7
8 87 ,88 ,85
9 91 ,94 ,90
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 64 74 14
G.7 645 749 631
G.6 8840 9778 9394 3932 8730 6223 4749 4909 3962
G.5 3033 2049 5056
G.4 74231 41574 51400 11225 21526 93343 00184 05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342
G.3 87321 87225 24544 87718 05390 72731
G.2 86719 25566 59719
G.1 16922 35168 25423
G.ĐB 152303 389786 076007
Lô tô miền Nam 21/02/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 00 ,03
1 19
2 25 ,26 ,21 ,25 ,22
3 33 ,31
4 45 ,40 ,43
5
6 64
7 78 ,74
8 84
9 94
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0
1 18
2 23
3 32 ,30 ,36
4 49 ,49 ,48 ,41 ,44
5 56 ,50
6 66 ,68
7 74
8 86
9 90 ,93
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 09 ,02 ,07
1 14 ,19
2 23 ,23
3 31 ,31
4 49 ,42
5 56
6 62 ,61
7 71
8 88
9 99 ,90
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 57 60 13
G.7 308 197 911
G.6 4450 7807 7454 0205 1148 6504 8771 6165 2399
G.5 3449 0468 3341
G.4 71928 13575 68591 30330 51139 86418 82303 81298 50270 64809 17101 00657 98111 39295 98661 45709 68120 05291 30238 50741 80693
G.3 57110 63367 78814 97105 45081 46087
G.2 76092 00185 33686
G.1 84513 37989 00602
G.ĐB 775382 294553 268804
Lô tô miền Nam 14/02/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 08 ,07 ,03
1 18 ,10 ,13
2 28
3 30 ,39
4 49
5 57 ,50 ,54
6 67
7 75
8 82
9 91 ,92
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 05 ,04 ,09 ,01 ,05
1 11 ,14
2
3
4 48
5 57 ,53
6 60 ,68
7 70
8 85 ,89
9 97 ,98 ,95
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 09 ,02 ,04
1 13 ,11
2 20
3 38
4 41 ,41
5
6 65 ,61
7 71
8 81 ,87 ,86
9 99 ,91 ,93

Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam

1. Lịch mở thưởng

Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải nhất 30.000.000 5 số 10
Giải nhì 15.000.000 5 số 10
Giải ba 10.000.000 5 số 20
Giải tư 3.000.000 5 số 70
Giải năm 1.000.000 4 số 100
Giải sáu 400.000 4 số 300
Giải bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary